Директорка Центру Тетяна Татарчук – учасниця Crosscarpathian Synchrotron School

Із 10 по 14 червня 2024 року у Національному центрі синхротронного випромінювання SOLARIS (м. Краків, Республіка Польща) було організовано унікальний захід – Crosscarpatian Synchrotron School (CSS2024). CSS2024 організована для науковців, які хотіли б отримати інформацію щодо синхротронного випромінювання та досвід застосування спеціальних синхротронних методів у наукових дослідженнях. На основі рекомендацій науково-консультативного та організаційного комітетів було відібрано 30 учасників із різних країн Європи, серед яких була і директорка Центру Тетяна Татарчук.

В рамках школи відбувся цикл лекцій, який складався із вступу до синхротронного випромінювання, огляду синхротронних експериментальних методів з особливим акцентом на застосуваннях в різних галузях досліджень, а також практичного навчання в інфраструктурі SOLARIS. Лекції та практичні заняття були присвячені наступним темам: Синхротронне випромінювання та його взаємодія з речовиною; Фотоемісійна та абсорбційна спектроскопія;  Техніки візуалізації; Мікроскопія та спектромікроскопія; Воркшоп із підготовки та написання проектних пропозицій.

Практичні заняття проходили на лініях синхротронного випромінювання. Кожен учасник мав можливість обрати дві експериментальні лінії, щоб пройти повне навчання, включаючи дизайн експерименту, підготовку зразків, вимірювання та обробку даних. Організатори школи забронювали для учасників 5 днів доступу до установок SOLARIS і надали можливість проводити експерименти на таких лініях: DEMETER, PIRX, URANOS, PHELIX, CIRI, POLYX і ASTRA, а також на кріоелектронному мікроскопі CRYО-ЕМ. Тетяна Татарчук працювала 4 дні в групі учасників на лініях PIRX та ASTRA. Крім того, кожен учасник повинен був підготувати постер із результами власних досліджень, а також продемонструвати необхідність використання синхротронного випромінювання для власних досліджень. Тетяна Татарчук представила постерну доповідь на тему «Magnetic spinel ferrites in heterogeneous Fenton-like processes: activity and mechanism studies», в якій акцент було зроблено на даних Х-променевої абсорбційної спектроскопії (XPS), а також структурно-реакційних зв’язках між катіонним заміщенням та адсорбційною здатністю катіон-заміщених шпінельних феритів кобальту.