Патенти

 

Монографія «Біоцидні поверхні: інженерія, механізм дії та застосування» : а. с. 117451 Україна / Лапчук І.В., Шийчук О.В., Татарчук Т.Р. № с202203515 ; заявл. 08.08.2022; опубл. 23.03.2023. 259 с.

Пат. 152724 (Україна). Спосіб отримання гранульованого каталізатора для дезінфекції води / Татарчук Т.Р., Данилюк Н.В., Шийчук О.В.; заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Данилюк Н.В.; № u 2022 02783, заявл. 04.08.2022; опубл. 05.04.2023. https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1729748/
Пат. 153459 (Україна). Спосіб отримання кобальт-феритного гранульованого каталізатора розкладу пероксиду водню / Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., Шийчук О.В., Лапчук І.В.; заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Данилюк Н.В.; № u 2022 04004, заявл. 25.10.2022; опубл. 12.07.2023. https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1747780/