Про центр

Навчально-науковий центр хімічного матеріалознавства та нанотехнологій створений наказом ректора ПНУ № 560 від 22.09.2017 року.

Основні напрямки діяльності ННЦ:

  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень та збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що мають високий рейтинг і входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science;
  • міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами;
  • розвиток матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
  • надання організаційної допомоги та лабораторної бази студентам і аспірантам під час виконання експериментальної частини курсових, дипломних і дисертаційних робіт;
  • організація наукових конференцій, проведення засідань студентських наукових гуртків, наукових семінарів тощо.

Зустріч із делегацією з Університету Ланьчжоу (Китай)

 

Магістранти спеціальності 102 Хімія вивчають можливості застосування
SMART-аналізу на лабораторних заняттях із дисципліни
“Практикум спектрофотометричного аналізу”

 

Магістранти спеціальності 102 Хімія освоюють
принцип роботи металографічного мікроскопу

 

Магістранти спеціальності 102 Хімія отримують навички
спектрофотометричних вимрів на лабораторних заняттях із дисципліни
“Практикум спектрофотометричного аналізу”

 

Наукова група ННЦ хімічного матеріалознавства та нанотехнологій
святкує День вишиванки