Доктор філософії (PhD)

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

 

Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року 

 

ХІМІЧНІ НАУКИ: наукові фахові видання України у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

 

ЖУРНАЛ Прикарпатського університету Physics and Chemistry of Solid State (Фізика і хімія твердого тіла) (SCOPUS, WoS)