Договори про співпрацю

  1. ДОГОВІР про співпрацю між Навчально-науковим центром хімічного матеріалознавства і нанотехнологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Науково-технічним і навчальним центром низькотемпературних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка
  2. ДОГОВІР про співпрацю між між Навчально-науковим центром хімічного матеріалознавства і нанотехнологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Фондом досліджень стародавніх цивілізацій, FRAC (США)
  3. ДОГОВІР про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України
  4. ДОГОВІР про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Інститутом сорбції та проблем ендоекології НАН України