Фізична хімія

Лабораторні роботи:

№ 1. Визначення ступеня дисоціації сильного електроліту

№ 2. Визначення кінетики фотодеградації барвників під дією UV/TiO2/H2O

№ 3. рН- і кондуктометричне титрування суміші кислот (сильна + слабка)

№ 4. Визначення константи дисоціації слабкої кислоти з електропровідності розчину 

№ 5. Кінетика розчинення твердих речовин 

№ 6. Спектрофотометричне визначення константи кислотності кислотно-основного індикатора

Презентації до лабораторних робіт: