Доповіді на конференціях

 1. Данилюк Н.В., Фотокаталітичне руйнування антибіотиків: останні досягнення та перспективи // VІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», Житомир, 2023 р. – С.52.
 2. Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., Розклад пероксиду водню за допомогою кобальтового фериту, під дією індукційного нагріву // XXIV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 2023 р. – С.45.
 3. Лапчук І.В., Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., Антибактеріальна активність каталізатора CоFe2O4 // XXIV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 2023 р. – С.58.
 4. Данилюк Н.В., Миронюк І.Ф., Фотокаталітичні властивості TiO2, отриманого термолітичним розкладом аквакомплексу [Ti(OH2)6]3+•3Cl− // ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2023” (Харків, 24-26 квітня 2023). С. 177.
 5. Старко І.Ю., Татарчук Т.Р., Синтез, структура та морфологія нікель-кобальтових феритів, допованих іонами гадолінію // ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2023” (Харків, 24-26 квітня 2023). С. 48.
 6. Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., Аналіз кінетики фотодеградації барвників на комерційних зразках діоксиду титану з використанням смартфону // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи» (Дрогобич, 22 лютого 2023 р). С. 58.
 7. Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., Фотокаталітичне отримання водню // IІ Інтернет-конференція молодих вчених «Перспективи хімії в сучасному світі» (Житомир, 23 листопада 2022 р). С. 17.
 8. Солтис Л.М., Татарчук Т.Р., Магнітні наночастинки для адсорбційного видалення фармацевтичних препаратів з водних середовищ // IІ Інтернет-конференція молодих вчених «Перспективи хімії в сучасному світі» (Житомир, 23 листопада 2022 р). С. 20.
 9. Старко І.Ю., Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., Адсорбційні та каталітичні властивості Ni-Co фериту допованого іонами La3+ // IІ Інтернет-конференція молодих вчених «Перспективи хімії в сучасному світі» (Житомир, 23 листопада 2022 р). С. 21.
 10. Лапчук І.В., Татарчук Т.Р., Антибактеріальна активність залізооксидних матеріалів // Збірник студентських наукових праць «Еврика», секція хімічних наук, 2022 р.- C. 266.
 11. Danyliuk N.V., Tatarchuk T.R., Fenton processes for the treatment of  pharmaceutical wastewater // 10-th international conference «Nanotechnologies and Nanomaterials», 25-27 August 2022, – 111 p.
 12. Parmar C., Verma R., Modak, S.S., Mazaleyrat F., Tatarchuk T.R., Kane S.N., Effect of 16O6+ ion-irradiation on structural, magnetic properties, antistructural modeling of zinc nanoferrite // 10-th international conference «Nanotechnologies and Nanomaterials», 25-27 August 2022, – 316 p.
 13. Olkhovyy O.I., Tatarchuk T.R., Lapchuk I.V., Shyichuk A.V., Magnetic iron oxide-based nanoparticles as nanocontainers and nanocarriers for drug delivery // 9-th international conference «Nanotechnologies and Nanomaterials», 25-27 August 2021, – 268 p.
 14. Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р. Оптимальна концентрація H2O2 для процесів глибокого окиснення на фотокаталізаторі TiO2 // XXII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 2021 р. – С.57.
 15. Пилипів В.В., Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р. Фотокаталітична деструкція аніонних барвників // XXII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 2021 р. – С.76.
 16. Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р. Простий метод визначення pKA кислотно-основного індикатора за допомогою смартфону // XXII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 2021 р. – С.142.
 17. Лапчук І.В., Мислін М.В., Татарчук Т.Р. Адсорбційні властивості магній-цинкових феритів // XXII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 2021 р. – С.65.
 18. Лапчук І.В., Татарчук Т.Р., Лопачук Л.В. Антимікробні поверхні: інженерія і застосування // XXII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 2021 р. – С.66.
 19. Tatarchuk T., Lapchuk I., Danyliuk N. Mechanism and kinetics for H2O2 decomposition over spinel cobalt (II) ferrite-chromites catalysts // International Asian Congress on Contemporary Sciences-V, Azerbaijan, June, 1-2, 2021.
 20. Галькевич Х.В., Пилипів В.В., Татарчук Т.Р. Адсорбційне та фотокаталітичне очищення води від токсичних речовин // Збірник студентських наукових праць «Еврика», Секція Неорганічної хімії та матеріалознавства, 2021 р.
 21. Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., SMART-аналіз, як експрес-контроль якості води // IV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», Аналітична хімія та хімія навколишнього середовища 2020 р. – С.12.
 22. Данилюк Н.В., SMART-аналіз як експрес-контроль швидкості фотокаталітичної деградації // VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень», Новiтнi матерiали та технологiї для потреб суспiльства (Київ, 12-13 листопада 2020 р). – С.124.
 23. Івасюк Х.В., Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., Аналітичні методи визначення харчових добавок та токсикантів у продуктах харчування // XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 20-22 травня 2020 р). Ст. 54.
 24. Фурманюк І.А., Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р., Хімічний склад та особливості аналізу м’яса та м’ясних продуктів // XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 20-22 травня 2020 р). Ст. 16.
 25. Кухтин В.І., Данилюк Н.В., Фотометричне визначення білка з використанням RGB сенсорів // VII Науковий семінар студентів, аспірантів і молодих вчених « Прикладні аспекти електрохімічного аналізу» ( Львів, 15-16 жовтня 2020 р.) ст. 32
 26. Лапчук І.В., Татарчук Т.Р., Адсорбційні властивості магній-цинкових феритів // XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 20-22 травня 2020 р). Ст. 102.
 27. Ліщинська М.І., Татарчук Т.Р. «Зелений» синтез наночастинок магнетиту // XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 20-22 травня 2020 р). Ст. 105.
 28. Лопачук Л.В., Татарчук Т.Р., Вплив методу синтезу на колірний тон кобальтового алюмінату // XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 20-22 травня 2020 р). Ст. 106.
 29. Юрів В.В., Старко І.Ю., Татарчук Т.Р., Синтез та властивості нікель-кобальтових наноферитів // XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 20-22 травня 2020 р). Ст. 134.
 30. Лопачук Л.В., Татарчук Т.Р., Вплив методу синтезу на колірний тон кобальтового алюмінату // IV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», Аналітична хімія та хімія навколишнього середовища 2020 р. – С.93.
 31. Лапчук І.В., Мислін М.В., Татарчук Т.Р., Адсорбційні властивості магній-цинкових феритів // VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень», Новiтнi матерiали та технологiї для потреб суспiльства (Київ, 12-13 листопада 2020 р). – С.146
 32. Mironyuk I., Tatarchuk T., Vasylyeva H., Gun’ko V.M., Bezruka N.A., Dmytrotsa T.V. Surface-Modified Nanoadsorbent for the Removal of Heavy Metals and Halogen Ions from Aqueous Solution // XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems, ICPTTFN-XVIІ 2019, May, 20-25 – Ivano-Frankivsk. – 2019. – 58 р.
 33. Mironyuk I., Vasylyeva H., Tatarchuk T., Mykytyn I., Danyliuk N. Adsorption of Ba(II) and Zn(II) cations by mesoporous TiO2 // XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems, ICPTTFN-XVIІ 2019, May, 20-25 – Ivano-Frankivsk. – 2019. – 59 р.
 34. Myslin M.V., Tatarchuk T.R., Mironyuk I.F., Hreida N.V. The Effect of Al3+ on the Structural and Adsorption Properties of Magnesium Ferrite-Aluminates // XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems, ICPTTFN-XVIІ 2019, May, 20-25 – Ivano-Frankivsk. – 2019. – 320-321 р.