Працівники центру – учасники вебінарів від Clarivate Analytics

Підвищення кваліфікації – це постійне удосконалення працівників, що дає можливість розширювати й поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг. Саме тому працівники Центру активно беруть участь у різноманітних вебінарах, які дозволяють їм підвищити свій професійний рівень. Так, зокрема, провідний фахівець центру Назарій Данилюк взяв участь у вебінарах від компанії Clarivate Analytics, що дало йому можливість поглибити свої знання та отримати сертифікати. Онлайн-вебінари проходили в період 9 по 12 лютого 2021 року на платформі Webex. Теми вебінарів: «Авторські профілі: бонус чи тягар», «Можливості і функції референс-менеджера EndNote», «Розширити пошук в новому інтерфейсі» та «Відкритий доступ та план S». Спікер Тихонкова Ірина розказала про складнощі, що можуть виникнути при пошуку робіт певного автора у Web of Science Core Collection та як їх подолати; показник індексу Гірша; оприлюднення отриманих даних науковцями; як не стати жертвою хижацьких видань, адже публікація в таких виданнях це втрата результатів, часу, грошей та репутації; нові функції в новому інтерфейсі Web of Science, що з’явились у січні 2021 році; план S: основні принципи, готовність до них наших установ та можливості та виклики відкритого доступу, журнали відкритого доступу та вартість публікацій.