Ягелонський університет в м. Краків

 

В рамках Угоди про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ягелонським університетом в м. Краків (Республіка Польща) директор центру, доцент Тетяна Татарчук та провідний фахівець Наталія Палійчук реалізують спільні наукові дослідження із науковцями кафедри хімії в напрямку випробування магнітних феритних наночастинок як каталізаторів окиснення сажі, дослідження фотокаталітичних матеріалів для очищення води.

Зустріч із заступником декана із навчальної роботи dr hab. Andrzej Eilmes та завідувачем кафедри неорганічної хімії prof. dr hab. Wojciech Macyk (2017 р.)

Візит із проф. Wojciech Macyk до Центру інновацій та трансферу технологій
Ягелонського університету м. Краків

Обговорення результатів із проф. Wojciech Macyk (фото зліва)
та із проф.
Andrzej Kotarba (фото справа)

На фото (зліва направо): проф. Zbignew Sojka, проф. Wojciech Macyk, доц. Тетяна Татарчук,
проф.
Andrzej Kotarba, провідний фахівець Наталія Палійчук

Із проф. Andrzej Kotarba в лабораторії Х-променевої спектроскопії

У 2020 році дана співпраця отримала вагомий результат – науковці виграли спільний українсько-польський проект “Photocatalytic hybrid systems for water purification”

Науковці Центру співпрацюють також із науковцями Інституту фізики, астрономії та прикладної інформатики, а саме завідувачем кафедри методики викладання та методології фізики prof. dr. hab. Antoni Pędziwiatr, prof. dr. hab. Bogdan Bogacz, др. Renata Gargula та др. Piotr Kurzydlo. Спільні дослідження зосереджені на проведенні та аналізі даних месбауерівської спектроскопії. На основі отриманих параметрів надтонкої взаємодії та теоретичної моделі проаналізовано процес спінової переорієнтації, що впливає на макроскопічну магнітну анізотропію у досліджуваних сполуках, та побудовано схеми спінових впорядкувань. Були проведені вимірювання серії наноферритових сполук – шпінелей складу Co1-xZnxFe2O4, CoFe2-xCrxFe2O4, тощо. Підготовлено опис процесу релаксації у досліджуваній серії сполук, визначено частоти релаксації як функцію температури та ступеня інверсії шпінелі.

В лабораторії мессбауерівської спектроскопії
із проф. Antoni Pędziwiatr, проф. Bogdan Bogacz та др. Renata Gargula

Директорка центру Тетяна Татарчук представила усну доповідь на розширеному науковому семінарі Інституту фізики, астрономії та прикладної інформатики на тему «Detailed structural characterization and antistructural modeling of cationsubstituted cobalt ferrites». Учасники семінару поділилися своїми результатами наукових досліджень в області магнітних матеріалів, каталізаторів та фотокаталізаторів, а також знайшли спільні тематики для започаткування нової наукової співпраці.

Спільні публікації:

  1. T. Tatarchuk, M. Bououdina, W. Macyk, O. Shyichuk, N. Paliychuk, I. Yaremiy, B. Al-Najar, M. Pacia. Structural, Optical, and Magnetic Properties of Zn-Doped CoFe2O4 Nanoparticles. Nanoscale Research Letters 2017; 12(1): 141-151. https://doi.org/10.1186/s11671-017-1899-x (SCOPUS, IF=3.196, Q2)
  2. Tetiana Tatarchuk, Alexander Shyichuk, Ilona Trawczyńska, Ivan Yaremiy, Antoni T. Pędziwiatr, Piotr Kurzydło, Bogdan F. Bogacz, Renata Gargula, Spinel cobalt(II) ferrite-chromites as catalysts for H2O2 decomposition: Synthesis, morphology, cation distribution and antistructure model of active centers formation, Ceramics International, Volume 46, Issue 17, 2020, Pages 27517-27530, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.07.243 . (SCOPUS; IF = 3.45; Q1)
  3. Tetiana Tatarchuk, Mariana Myslin, Ivan Mironyuk, Mohamed Bououdina, Antoni T. Pędziwiatr, Renata Gargula, Bogdan F. Bogacz, Piotr Kurzydło, Synthesis, morphology, crystallite size and adsorption properties of nanostructured Mg–Zn ferrites with enhanced porous structure, Journal of Alloys and Compounds, Volume 819, 2020, 152945, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152945. (SCOPUS; IF = 4.175; Q1)
  4. T.Tatarchuk, N. Paliychuk,  M. Pacia,  W. Kaspera,  W. Macyk,  A. Kotarba,  B. F. Bogacz,  A. T. Pędziwiatr, I. Mironyuk,  R. Gargula,  P. Kurzydło, A. Shyichuk, Structure–redox reactivity relationships in Co1−xZnxFe2O4: the role of stoichiometry, New J. Chem. 43 (2019) 3038-3049, https://doi.org/10.1039/C8NJ05329D  (SCOPUS, IF=3.24; Q2)
  5. B.F. Bogacz, R. Gargula, P. Kurzydło, A.T. Pedziwiatr, T. Tatarchuk, N. Paliychuk, Two-Level Model Description of Superparamagnetic Relaxation in Nanoferrites (Co,Zn)Fe2O4, Acta Physica Polonica A, Vol. 134 (2018), No. 5, 993-997, https://doi.org/10.12693/APhysPolA.134.993 (SCOPUS, IF=0.75, Q3)