Cтаття у високорейтинговому міжнародному журналі Chemosphere!

В березні 2023 р. журнал Chemosphere (SCOPUS; IF = 8.943; Q1) прийняв до друку чергову наукову статтю директорки Центру, доцентки кафедри хімії Тетяни ТАТАРЧУК на тему: “Cobalt ferrite as an electromagnetically boosted metal oxide hetero-Fenton catalyst for water treatment”.

Співавторами статті виступили: професор кафедри хімії (ПНУ) Олександр ШИЙЧУК; аспірант ІІ року навчання, провідний фахівець Центру Назарій ДАНИЛЮК; професор кафедри хімії (College of Science, King Saud University) Mu. Naushad; професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (ПНУ) Володимир КОЦЮБИНСЬКИЙ; професорка кафедри фізики і методики викладання (ПНУ) Володимира БОЙЧУК.

Робота присвячена дослідженню каталітичних властивостей наночастинок кобальтового фериту отриманого методом співосадження в протічному режимі. Каталітичну активність перевірено при розкладі пероксиду водню та руйнуванні кофеїну. Досліджено, що відпал CoFe2O4 підвищує його каталітичну активність, при цьому оптимальна температура відпалу становить 400 °C. Встановлено, що порядок реакції зростає зі збільшенням концентрації H2O2, а індукційний нагрів прискорює каталітичну реакцію більш, ніж у 2 рази. В результаті ступінь розкладу кофеїну підвищується з 40% до 85%. Отримані каталізатори мають незначні зміни розміру кристалітів і розподілу катіонів після їх використання. Таким чином, отриманий кобальтовий ферит може бути використаний у технології очищення води.

Стаття опублікована в рамках наукового проєкту «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води» (МОН України, № 0121U109476, керівник проєкту Тетяна Татарчук).

З текстом статті можна ознайомитися за посиланням: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138364