Нові навчальні посібники для курсу «Технології очищення води»

23 березня 2023 р. Вченою радою факультету природничих наук було затверджено два навчальні посібники авторів Назарія ДАНИЛЮКА, аспіранта ІІ року навчання, провідного фахівця Центру, та Тетяни ТАТАРЧУК, кандидатки хімічних наук, доцентки кафедри хімії, директорки Центру:

  1. Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р. Технології очищення води: [Електронний ресурс] / Назарій Володимирович Данилюк, Тетяна Романівна Татарчук. Технології очищення води: Конспект лекцій. Частина 1. / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2023. – 141 с.
  2. Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р. Технології очищення води: [Електронний ресурс] / Назарій Володимирович Данилюк, Тетяна Романівна Татарчук. Технології очищення води: Конспект лекцій. Частина 2. / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2023. – 91 с.

Конспекти лекцій рекомендуються до використання під час вивчення курсу «Технології очищення води», який входить до освітньої програми 102 Хімія ОР Доктор філософії.

Частина 1 навчального посібника «Технології очищення води» містить такі розділи, як вступ до водопостачання, джерела забруднення води, фільтрування. В посібнику детально проаналізовано історію водопідготовки, вимоги до якості води, огляд технологічних процесів і обладнання, типові схеми процесу очищення води, види і джерела забруднення поверхневих вод, ґрунтових вод та вод світового океану. Окремий розділ присвячено технології фільтрування води: описано принципи фільтрування, характеристики і класифікації фільтрів.

Частина 2 навчального посібника «Технології очищення води» містить інформацію про коагуляцію та адсорбцію. Детально описано критерії відбору ефективних коагулянтів для реалізації процесу в промисловому масштабі. Наведено типи коагулянтів та механізми коагуляції. Окремий розділ присвячено теоретичним основам процесу адсорбції (взаємодії адсорбенту і адсорбату, ізотерми та кінетичні моделі адсорбції). Проведено огляд основних типів адсорбентів, їх властивостей та приклади застосувань.

Доступ до навчальних посібників можна отримати в лабораторії Навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій за адресою: ауд. 112, вул. Галицька, 201Д, м. Івано-Франківськ, 76008, попередньо узгодивши час через e-mail: chemcenter@pnu.edu.ua.