Проєкт Центру – переможець конкурсу наукових проєктів МОН України !

Відповідно до Наказу МОН України від 25.02.2021 № 257 «Про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2021 рік, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з експертними оцінками, отриманими за результатами проведення наукової і науково-технічної експертизи» та наказу МОН України від 03.03.2021 № 278 “Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2021 рік” серед переможців конкурсного відбору проєктів фундаментальних досліджень, які отримають фінансування на реалізацію у 2021-2023 рр., є і проєкт директорки Центру Тетяни Татарчук «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води».

Проєкт передбачає створення гетерогенних каталізаторів для генерації гідроксильних радикалів з пероксиду водню з метою дезінфекції води. Для швидкого пристосування до змінних характеристик води, активність каталізаторів буде регулюватись шляхом індукційного нагрівання. Каталітичні матеріали будуть створені на основі нетоксичних оксидів Феруму, допованих біосумісними перехідними металами. Проект має мультидисциплінарний характер та передбачає залучення фахівців із неорганічного синтезу, матеріалознавства, мікробіології і токсикології води.

Проект буде реалізований у навчально-науковому центрі хімічного матеріалознавства та нанотехнологій спільно із кафедрою хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Запрошуємо науковців до співпраці в рамках даного проекту. Свої пропозиції прохання надсилати на адресу:  chemcenter@pnu.edu.ua