Оновлений практикум з фізичної хімії

Кафедра хімії постійно працює над удосконаленням лабораторних робіт спеціальності 102 Хімія. Черговим прикладом є оновлений лабораторний практикум з «Фізичної хімії». Курс містить цікаві та важливі лабораторні роботи: визначення ступеня дисоціації сильного і слабкого електроліту, визначення кінетики фотодеградації барвників під дією UV/TIO2/H2O2, рН- і кондуктометричне титрування суміші кислот, спектрофотометричне визначення pKa кислотно-основного індикатора та багато інших. Заняття проводяться на базі навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій. У програмі курсу використано сучасне лабораторне обладнання: кондуктометри, pH-метри, UV-Vis – спектрофотометр, фотореактори, придбані за кошти реалізованих госпдоговірних та проєктів від Міністерства освіти і науки України.

На жаль, через карантинні обмеження студенти групи Х-31 не мали можливості в повній мірі проробити експерименти, тому лабораторні роботи представлялися, у вигляді презентаційного матеріалу з детальним описом порядку виконання роботи та прямим включенням з лабораторії провідного фахівця центру Назарія Данилюка для онлайн демонстрацій. Також студенти отримували файли з вихідними числовими даними, з якими самостійно проводили розрахунки всіх необхідних параметрів для успішного виконання лабораторних робіт.

Таким чином майбутні фахівці-хіміки набувають досвіду для професійного росту та самовдосконалення, що є першим кроком до успішного працевлаштування.

Спектрофотометричне визначення константи кислотності кислотно-основного індикатора

Калібрувальні розчини м-крезолового фіолетового в залежності від рН розчину

Фото установки для визначення кінетики розчинення твердих речовин

Фото установки для фотокаталітичних досліджень