Чергова стаття в міжнародному журналі Water Science & Technology (SCOPUS; Q2)

В червні 2021 р. журнал Water Science & Technology (SCOPUS; Q2) прийняв до друку чергову наукову статтю науковців Центру «Optimization of TiO2-P25 photocatalyst dose and H2O2 concentration for advanced photooxidation using the smartphone-based colorimetry» . Авторами виступили провідний фахівець Навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій Назарій Данилюк, директорка Центру, доцентка кафедри хімії Тетяна Татарчук , професор кафедри хімії Олександр Шийчук та доктор Картік Каннан із Національного технологічного інституту Кумо (Республіка Корея). Робота присвячена використанню смартфона для вивчення проходження кінетики фотокаталітичних реакцій. Для вивчення впливу наважки фотокаталізатора та концентрації пероксиду водню був використаний двофакторний експеримент із використанням програмного забезпечення Design-Expert V.8.0.6. Результати показали, що вплив концентрації H2O2 на ефективність фотокаталітичного процесу є більш визначальним у порівнянні з впливом наважки фотокаталізатора. Використання смартфону в аналізі забезпечувало швидке та просте вимірювання швидкості фотодеградації барвника безпосередньо у реакційній суміші без попереднього відбирання проби. Автори стверджують, що запропонований підхід може бути використаний в польових умовах та на очисних спорудах.