В лабораторіях Центру розпочалися навчальні заняття

У магістрантів другого року навчання ОП 102 Хімія сьогодні розпочався цикл лабораторних робіт із дисципліни «Практикум спектрофотометричного аналізу» (викладач – професор кафедри хімії, д.х.н. Олександр ШИЙЧУК) на базі лабораторії Навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій. Студенти проводили визначення білка методом Бредфорда, використовуючи аніонний барвник Coomassie Brilliant Blue G-250. Принцип аналізу заснований на зміщенні максимуму поглинання для кислого розчину Coomassie Brilliant Blue G-250 з 465 нм до 595 нм внаслідок зв’язування з білком. У якості стандартного розчину використовували розчин альбуміну. Студенти проводили виміри на спектрофотометрі ULAB 102-UV, придбаному за кошти наукового проекту, який реалізувався на базі Центру. Новинкою заняття став SMART-aналіз – аналіз розчинів білка з використанням студентами власних смартфонів. Отримані практичні навички будуть корисні у майбутній фаховій діяльності випускників магістерської програми 102 Хімія.