Провідний фахівець Центру Назарій Данилюк – стипендіат Кабінету Міністрів України!

Провідний фахівець Центру, аспірант кафедри хімії Назарій ДАНИЛЮК став стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених, відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 р. №6. Щомісячні стипендії від Кабінету Міністрів України для молодих вчених призначаються з метою підтримки вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів. Щороку присуджуються 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України, терміном на два роки.

Назарій Данилюк працює під керівництвом свого наукового керівника, директора Центру, доцента кафедри хімії Тетяни ТАТАРЧУК. Протягом всього періоду навчання в ПНУ Назарій продемонстрував високий рівень знань і надзвичайну наукову активність, що і дозволило отримати стипендію. Це вже не перша стипендія, яку здобуває Назарій, у 2019 році він став стипендіатом Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень (Республіка Польща), а вже в 2021 році отримав стипендію в розмірі 1000 USD від Фундації Лозинських (США) за найкращу магістерську роботу в ПНУ. В період навчання в магістратурі Назарій отримав фінансування в розмірі 50 000 грн від міського бюджету на реалізацію проєкту під назвою «SMART-аналіз», який успішно реалізував під керівництвом Тетяни ТАТАРЧУК, в лабораторії навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій ПНУ.

Зараз Назарій Данилюк працює над темою дисертаційного дослідження, яка пов’язана з синтезом наночастинок з фотокаталітичними властивостями і можуть бути використані для очищення води від органічних забруднювачів. Також Назарій працює на посаді молодшого наукового співробітника наукового проєкту “Нові фотокаталітичні системи на основі гетеронаноструктурованого діоксиду титану” (Міністерство освіти і науки України) під керівництвом професора кафедри хімії Івана МИРОНЮКА, і ці дослідження успішно поєднує з виконанням завдань своєї дисертаційної роботи.

Результати наукових досліджень Назарія висвітлено у 30 публікаціях, з них 16 – це наукові статті, що індексуються у наукометричних базах SCOPUS та WoS. Результати апробовані на 13 міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. Варто зазначити, що Назарій Данилюк має h-index (Scopus) = 7 (170 цитувань), h-index (Web of Science) = 7 (174 цитування) та h-index (Google Scholar) = 9 (231 цитування)

Колектив центру вітає з перемогою та бажає талановитому аспіранту натхнення в науковій роботі та ще більших перемог!

Першоджерела:

https://pnu.edu.ua/blog/2022/11/10/42934

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/stipendiyi-prezidenta-ukrayini-ta-kabinetu-ministriv-ukrayini-dlya-molodih-vchenih