Стаття в журналі Physics and Chemistry of Solid State!

В червні 2023 р. журнал Physics and Chemistry of Solid State (SCOPUS) прийняв до 2 номера чергову наукову статтю працівників Центру, на тему “Bacteria inactivation using spinel cobalt ferrite catalyst”. Авторами статті виступили провідні фахівці Центру Назарій ДАНИЛЮК та Іванна ЛАПЧУК, доцентка кафедри хімії, директорка Центру Тетяна ТАТАРЧУК, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Володимир МАНДЗЮК та доктор медичних наук, завідувач кафедри мікробіології Роман КУЦИК із Івано-Франківського національного медичного університету.

Робота присвячена синтезу та дослідженню інактивації бактерій E. coli з використанням пероксиду водню (H2O2) і гранульованого каталізатора фериту кобальту в протічному реакторі з нерухомим шаром. Каталізатор CoFe2O4 синтезовано методом співосадження, для аналізу кристалічної структури каталізатора використовували Х-променевий аналіз. Каталізатор CoFe2O4 продемонстрував хорошу каталітичну активність щодо інактивації бактерій у присутності H2O2. Авторами визначено, що збільшення концентрації пероксиду водню підвищує ефективність інактивації. Реактор продемонстрував інактивацію бактерій E. coli на рівні 99.94% при концентрації пероксиду водню 15 мМ і початковій концентрації бактерій 6·10^3 КУО/л. 

Стаття опублікована в рамках наукового проєкту «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води» (МОН України, № 0121U109476, керівник проєкту Тетяна ТАТАРЧУК).