Стаття в журналі Physics and Chemistry of Solid State!

В березні 2024 р. журнал Physics and Chemistry of Solid State (SCOPUS) прийняв до 1 номера чергову наукову статтю працівників Центру, на тему “Toxicity of water treated with Fenton-like ferrite catalyst”. Авторами статті виступили провідні фахівці Центру Назарій ДАНИЛЮК та Іванна ЛАПЧУК і доцент кафедри біохімії та біотехнології Віктор ГУСАК.

Робота присвячена вивченню токсичності наночастинок кобальтового фериту (CoFe2O4) і пероксиду водню (Н2О2) щодо мікроводоростей Chlorella vulgaris Beij (C. vulgaris). В залежності від концентрації Н2О2, спостерігається уповільнення росту C. vulgaris, що може вказувати на стресовий фізіологічний стан мікроводоростей. Вплив спечених гранул кобальтового фериту не викликає негативних змін в рості прісноводних водоростей. Морфологія клітин водоростей, цілісність і життєздатність мембран були серйозно порушені при залишковій концентрації Н2О2 (11.9 мМ). Зменшення швидкості росту хлорели, а також збільшення кількості загиблих клітин вказують на розвиток оксидативного стресу в присутності пероксиду водню.

Стаття опублікована в рамках виконання наукового проєкту «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води» (МОН України, № 0121U109476, керівник проєкту Тетяна ТАТАРЧУК).