Магістерська робота провідного фахівця Центру Назарія Данилюка – найкраща в ПНУ!

Провідний фахівець Центру, аспірант кафедри хімії Назарій ДАНИЛЮК став стипендіатом Фундації Лозинських! Його магістерська робота визнана найкращою за результатами оцінювання університетської конкурсної комісії в рамках стипендійної програми від Фундації Лозинських (США)Серед 11 випускників-магістрів різних факультетів/інститутів Прикарпатського університету Назарій ДАНИЛЮК отримав найбільшу кількість балів і здобув винагороду від Фундації Лозинських (США) у розмірі 1000 доларів США.

У своїй магістерській роботі «SMART-аналіз як експрес-контроль якості води та кінетики фотокаталітичних реакцій» Назарій ДАНИЛЮК описав SMART-аналіз, як сучасний метод аналізу якості води та кінетики проходження фотокаталітичних реакцій за допомогою смартфона. В рамках виконання магістерського дослідження Назарій ДАНИЛЮК під керівництвом наукового керівника доцентки кафедри хімії Тетяни ТАТАРЧУК та у співпраці із професором кафедри хімії Олександром ШИЙЧУКОМ створив два пристрої для хімічного аналізу: цифровий фотометр з керуванням за допомогою смартфона і мікрореактор періодичної дії для визначення кінетики фотокаталітичних реакцій. Портативний SMART-фотометр призначений для аналізу якості води на вміст нітритів, фосфатів, сульфатів, феруму, твердості та кольоровості води. Спеціально розроблене програмне забезпечує зв’язок та обмін даними між смартфоном та смарт-фотометром через бездротову систему зв’язку Bluetooth. Прототип показав хорошу збіжність результатів аналізу з стаціонарним лабораторним спектрофотометром. Мікрофотореактор Н. Данилюка призначений для вивчення кінетики фотохімічної деградації органічних забруднювачів.  Перевагою мікрореактора є використання незначної кількості (20-30 мг) фотокаталізатора, що важливо для попередніх фотокаталітичних досліджень. Мікрореактор вже впроваджений в практику наукової роботи і приніс чималі результати – опубліковано п’ять статей у вітчизняних та іноземних виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS.

Крім того, результати магістерської роботи висвітлено у 13 публікаціях, з них 5 – це наукові статті, що індексуються у наукометричних базах SCOPUS та WoS. Результати апробовані на 8 міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. Варто зазначити, що Назарій Данилюк має h-index (Scopus) = 4 (69 цитувань) та h-index (Google Scholar) = 5 (94 цитування).

Бажаємо талановитому аспіранту невпинного руху вперед та ще більших перемог!

Першоджерело: https://pnu.edu.ua/blog/2021/11/04/33887/