Успішно проведений практикум з фізичної хімії!

У студентів третього року навчання спеціальності 102 Хімія успішно завершився цикл лабораторних робіт із дисципліни «Фізична хімія (Частина №2)». Викладачами були: професор кафедри хімії, д.х.н. Олександр ШИЙЧУК, аспірант ІІ року навчання Назарій ДАНИЛЮК та інженер І категорії Мар’яна МИСЛІН. Заняття проходили в лабораторії навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій. Студенти проводили визначення ступеня дисоціації сильного і слабкого електроліту, визначення кінетики фотодеградації барвників під дією UV/TIO2/H2O2, рН- і кондуктометричне титрування суміші кислот, спектрофотометричне визначення pKa кислотно-основного індикатора та багато інших досліджень. У програмі курсу використовували сучасне лабораторне обладнання: кондуктометри, pH-метри, UV-Vis – спектрофотометр, мікрофотореактори, придбані за кошти реалізованих госпдоговірних та проєктів від Міністерства освіти і науки України. Отримані практичні навички будуть корисні для професійного росту майбутніх фахівців-хіміків, що є першим кроком до успішного працевлаштування.