Аспірантка ОНП 102 Хімія Марія ЛЯСКОВСЬКА пройшла міжнародне підвищення кваліфікації

З 6 по 13 березня 2023 року аспірантка IV курсу ОНП 102 Хімія Марія ЛЯСКОВСЬКА (науковий керівник – доц. Тетяна ТАТАРЧУК)взяла участь у міжнародному підвищенні кваліфікації на тему: «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні». Організаторами якого виступали Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Внаслідок проходження курсу учасниця розвинула професійні компетентності, набула нових навичок комунікації та змогла познайомитися з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання інтерактивних технологій та хмарних сервісів в онлайн навчанні. Набуті знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна використовувати в освітньо-науковій діяльності.

Набуті знання допоможуть побудувати власну траєкторію роботи з дисциплін медичної та біоорганічної хімії, використовуючи сучасні онлайн-методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.

Після завершення виконання програми міжнародного підвищення кваліфікації аспірантка отримала сертифікат учасника Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару). Навчальне навантаження якого становить 1.5 кредити ЄКТС (45 годин).