Ще одна стаття в журналі Physics and Chemistry of Solid State!

В червні 2023 р. журнал Physics and Chemistry of Solid State (SCOPUS) прийняв до 2 номера ще одну наукову статтю провідного фахівця Центру Назарія Данилюка, на тему “Structural, morphological and photocatalytic properties of nanostructured TiO2/AgI photocatalyst. Співавторами статті виступили професор кафедри хімії Іван Миронюк, доцент кафедри хімії Ігор Микитин, професор, доктор фізико-математичних наук Володимир Коцюбинський та доцентка кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Лілія Туровська із Івано-Франківського національного медичного університету.

Робота присвячена синтезу наноструктурованих фотокаталізаторів TiO2/AgI. Діоксид титану синтезували золь-гель методом, використовуючи, як прекурсор розчин титанового аквакомплексу [Ti(OH2)6]3+•3Cl- та добавку-модифікатор Na23. Створений наноструктурований фотокаталізатор TiO2/AgI в порівнянні з фотокаталізатором концерну Evonik марки P25-TiO2 демонструє суттєво вищу ефективність щодо фотодеградації органічних барвників Конго червоного та Метилоранжу в видимому та ультрафіолетовому випромінюванні. Найактивніший зразок ТіО2/40AgI досягав повного руйнування барвника КЧ (5 мг/л) за 6 хвилин УФ-опромінення (𝜆 = 365 нм), тоді як ефективність комерційного Р25-TiO2 становила всього 42%, за цей самий проміжок часу.