Працівники Центру отримали патент на корисну модель!

12 липня 2023 року в Державному реєстрі України корисних моделей зареєстровано патент № 153459 «СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОБАЛЬТ-ФЕРИТНОГО ГРАНУЛЬОВАНОГО КАТАЛІЗАТОРА РОЗКЛАДУ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ». Винахідниками стали директорка Центру Тетяна ТАТАРЧУК, провідний фахівець Центру, аспірант ІІ року навчання Назарій ДАНИЛЮК, професор кафедри хімії Читати далі