Працівники Центру отримали патент на корисну модель!

12 липня 2023 року в Державному реєстрі України корисних моделей зареєстровано патент № 153459 «СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОБАЛЬТ-ФЕРИТНОГО ГРАНУЛЬОВАНОГО КАТАЛІЗАТОРА РОЗКЛАДУ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ». Винахідниками стали директорка Центру Тетяна ТАТАРЧУК, провідний фахівець Центру, аспірант ІІ року навчання Назарій ДАНИЛЮК, професор кафедри хімії Олександр ШИЙЧУК та провідна фахівчиня Центру Іванна ЛАПЧУК.

В основу корисної моделі поставлено метод отримання кобальт-феритного каталізатора для дезінфекції води, який синтезують методом співосадження в протічному режимі, пресують в таблетки, спікають при 1100- 1200 °С та подрібнюють на гранули. Суть описаного методу полягає у каталітичному розкладі пероксиду водню з утворенням гідроксильних радикалів. Вода з додаванням пероксиду водню неперервно поступає в протічний трубчастий реактор, заповнений гранулами фериту. Пероксид водню розкладається на поверхні каталізатора і утворені гідроксильні радикали руйнують оболонки бактерій E.Coli.

Експериментальні дані отримані в рамках виконання наукового проєкту Міністерства освіти і науки України № 0121U109476 «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води» (2021-2023), керівник проєкту – доцент Тетяна ТАТАРЧУК.

Патент № 153459 на корисну модель «Спосіб отримання кобальт-феритного гранульованого каталізатора розкладу пероксиду водню» 12.07.2023 року.