Успішно завершений лабораторний практикум!

На базі Навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій відбувся цикл лабораторних робіт з освітньої компоненти «Практикум спектрофотометричного аналізу». Магістранти другого року навчання ОП 102 Хімія проводили визначення концентрації іонів Cu2+ у електроліті гальванічного виробництва, визначення концентрації іонів Al3+ у природній воді за допомогою алюмінону, визначення твердості води за допомогою барвника Arsenazo III, визначення білка з аніонним барвником Coomassie Brilliant Blue G-250. Родзинкою курсу є SMART-aналіз – фотометричні виміри з використанням студентами власних смартфонів. Тим самим здобувачі освіти магістерської програми 102 Хімія набувають досвіду експрес-методів хімічного аналізу. Розробниками лабораторного практикуму є проф. Олександр ШИЙЧУК і провідний фахівець Центру Назарій ДАНИЛЮК.