Cтаття у високорейтинговому міжнародному журналі Environmental Science and Pollution Research!

В березні 2024 р. журнал  Environmental Science and Pollution Research (SCOPUS; IF = 5.8; Q1) прийняв до друку чергову наукову статтю нашої команди у співпраці із науковцями з Ягеллонського університету. Співавторами статті “Water disinfection using hydrogen peroxide with fixed bed hematite catalyst – kinetic and activity studies” виступили: директорка Центру Тетяна ТАТАРЧУК, професор кафедри хімії Олександр ШИЙЧУК; аспірант ІІІ року навчання, провідний фахівець Центру Назарій ДАНИЛЮК; аспірантка І року навчання, провідна фахівчиня Центру Іванна ЛАПЧУК та декан хімічного факультету Ягеллонського університету, професор Войчех МАЦИК (Wojciech MACYK).

Дослідження присвячене створенню лабораторного реактора, наповненого гематитовим каталізатором, для ефективного розкладу H2O2 та інактивації бактерій. Виявлено, що гематитний каталізатор здатний ефективно усувати бактерії в кількості, характерній для природних поверхневих вод. Кінетику бактеріальної інактивації описано за допомогою моделі Вейбулла в модифікованому вигляді. Результати показують, що гематит є перспективним Фентон-подібним каталізатором для дезінфекції води, а реактор з нерухомим шаром може бути основою мобільних установок для очищення води в умовах надзвичайних ситуацій.

Стаття опублікована в рамках наукового проєкту «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води» (МОН України, № 0121U109476, керівник проєкту Тетяна ТАТАРЧУК).

З текстом статті можна ознайомитися за посиланням: https://doi.org/10.1007/s11356-024-32794-0