Директорка центру Тетяна ТАТАРЧУК – співавторка статті у престижному науковому журналі Chemical Engineering Journal (IF=10.652)

Вийшла у світ оглядова стаття «Make it clean, make it safe: A review on virus elimination via adsorption» , в якій співавтором виступила директорка Центру, доцентка кафедри хімії Тетяна ТАТАРЧУК. Результати кількамісячного аналізу сучасних літературних джерел опубліковані у престижному науковому журналі Chemical Engineering Journal (Q1, CiteScore 17.2, Impact Factor 10.652) у співавторстві із науковцями з Китаю, Франції, Тунісу, Бразилії та Мексики. У оглядовій статті  розглянуто типи вірусів, їх класифікацію та фізико-хімічні властивості; зроблено детальний огляд різних адсорбентів для інактивації вірусів; обговорюється потенціал біоматеріалів для адсорбції вірусів; запропоновано перспективи досліджень адсорбції щодо інактивації вірусів.

Слід зазначити, що нещодавно потенційні небезпеки передачі вірусної інфекції через воду та повітря стали центром уваги у всьому світі через поширення пандемії COVID-19. Поява широкомасштабних спалахів небезпечних інфекцій, спричинених невідомими патогенами, та виділення нових штамів пандемії вимагають розробки вдосконалених методів інактивації вірусів. Віруси не є стабільними живими організмами і швидко інактивуються на ізольованих поверхнях. Однак водне середовище та повітря можуть брати участь у дифузії, стабілізації та передачі збудників. Інактивація вірусів шляхом адсорбції є актуальною, оскільки вона є ефективним та недорогим методом очищення рідин, а отже, обмежує поширення патогенних збудників.

У огляді «Make it clean, make it safe: A review on virus elimination via adsorption» проаналізовано взаємодію між вірусами та пористими вуглецевими матеріалами, оксидами та біоматеріалами (зокрема, сульфатованими полісахаридами та циклодекстринами). Показано, що ці адсорбенти відіграють значну роль у видаленні вірусів, де очищення води та повітря в основному відбувається за рахунок електростатичних взаємодій. Однак чіткого систематичного бачення кореляції між потенціалом поверхні та адсорбційною здатністю різних фільтрів на сьогодні все ще недостатньо, тому потрібно проводити подальші дослідження для кращого розуміння такого глобального явища. Раціоналізація адсорбційної здатності може бути досягнута шляхом належної фізико-хімічної характеристики нових адсорбентів, включаючи молекулярне моделювання адсорбції вірусоподібних частинок на різних поверхнях. Результати даного огляду представляють потенційні рішення для дослідження коронавірусів, а особливо SARS-CoV-2, відповідального за пандемію COVID-19, поширення якого може бути обмежене ефективною дезінфекцією та очищенням міських стічних  вод, а також повітря в закритих приміщеннях.

З текстом статті можна ознайомитися за посиланням: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128682