Вітаємо провідну фахівчиню Центру Іванну Лапчук з успішним захистом магістерської роботи!

20 грудня 2022 року на кафедрі хімії відбувся захист магістерських робіт.  Магістрантка Іванна Лапчук представила дослідницьку роботу за актуальною темою «Антибактеріальна активність залізооксидних матеріалів», яку виконувала під керівництвом свого наукового керівника, директора Центру, доцента кафедри хімії Тетяни ТАТАРЧУК.  

Студентка Іванна Лапчук працювала над визначенням антибактеріальної активності гематитового каталізатора за допомогою Фентон процесу у реакторі з нерухомим шаром. Результатом роботи є виготовлений гранульований гематитовий каталізатор, який було протестовано для розкладу H2O2, інактивації бактерій E. coli та деградації антибіотика окситетрацикліну у воді. Основними результатами дослідження є висока ефективність розкладу антибіотика та 100% дезінфекція бактерій кишкової палички (E. coli) при 103 КУО/л.

Робота виконувалася в рамках проєкту «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води» (№ 0121U109476), керівником якої є доцент кафедри хімії Тетяна ТАТАРЧУК. Іванна Лапчук є провідним фахівцем вищезгаданого проєкту та успішно реалізувала поставлені завдання у магістерській роботі.  Результати дослідження висвітлено у 5 статтях, що індексуються у наукометричній базі SCOPUS, монографії та тезах конференцій.

Загалом, до публікацій студентки входять: монографія «Біоцидні поверхні: інженерія, механізм дії та застосування» (ISBN 978-966-640-512-1), 9 статей, опублікованих у високорейтингових журналах, що індексуються у Scopus, 7 тез конференцій, а також заявка на патент (№ u202204004) та свідоцтво про авторське право на твір (монографію).  Іванна Лапчук, будучи випускницею спеціальності 102 Хімія ОР магістр має h-index (Scopus) = 3 (53 цитування).

Вітаємо студентку з успішним захистом магістерської роботи та бажаємо нових досягнень у професійній діяльності!