Чергова стаття в журналі Physics and Chemistry of Solid State!

В грудні 2022 р. журнал Physics and Chemistry of Solid State (SCOPUS) прийняв до 4 номера чергову наукову статтю провідного фахівця Центру Назарія Данилюка, на тему “Structural, morphological and photocatalytic properties of TiO2 obtained by thermolytic decomposition of the [Ti(OH2)6]3+•3Cl¯ aquacomplex”. Співавторами статті виступили професор кафедри хімії Іван Миронюк, доцент кафедри хімії Ігор Микитин та доцентка кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Лілія Туровська із Івано-Франківського національного медичного університету.

Робота присвячена синтезу та дослідженню властивостей нанорозмірного ТіО2, який являється ефективним фотокаталізатором в реакціях фотоокиснення органічних барвників під дією УФ-опромінювання. Фотокаталітичну активність синтезованого рутильного ТіО2 визначали під час руйнування модельного барвника Конго червоного (КЧ). Ефективність TiO2 вивчали шляхом дослідження впливу кількості TiO2 та концентрації Н2О2. Встановлено, що повне знебарвлення барвника досягається всього за 10 хвилин УФ-опромінення, за наступних експериментальних умов: концентрація фотокаталізатора 1.5 г/л, концентрація Н2О2 5 мМ і початкова концентрація барвника КЧ 5мг/л, при константі швидкості реакції 2.1959 хв-1.