Результати наукового проєкту Центру впроваджені у навчальний процес!

У березні 2023 р. на Вченій раді факультету природничих наук було затверджено два навчальні посібники:

  • Татарчук Т.Р. Каталітична активність шпінельних феритів: навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2023. – 30 с.
  • Шийчук О.В. Визначення порядку і константи швидкості реакції інтегральним методом: навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2023. – 19 с.

Навчальний посібник доцентки Тетяни ТАТАРЧУК містить опис структурного типу шпінелі, методи синтезу та застосування шпінелей, області застосування магнітних шпінельних адсорбентів, стратегії створення каталізаторів, опис каталітичної активності шпінельних феритів, та використання індукційного нагріву як способу активації магнітних каталізаторів. Навчальний посібник рекомендується до використання під час вивчення курсу «Магнітокеровані наноматеріали», який входить до освітньої програми 102 Хімія ОР Доктор філософії, а також і для підготовки бакалаврів та магістрів, які навчаються на освітніх програмах спеціальності 102 Хімія.

Навчально-методичний посібник професора Олексадра ШИЙЧУКА призначений для підготовки студентів спеціальності «хімія». Посібник містить числовий та ілюстративний матеріал для практичних і самостійних занять з хімічної кінетики. Табличні дані служать для самостійної побудови студентами графіків, які відповідають кінетичним моделям різних порядків. Частина кінетичних даних не вписуються в моделі першого і  другого порядку, і тому до них застосовується узагальнена степенева модель. Представлені в посібнику числові дані отримані провідним фахівцем Центру Назарієм ДАНИЛЮКОМ.

Експериментальні і теоретичні дані, використані для укладання навчальних посібників, отримані в рамках виконання наукового проекту Міністерства освіти і науки України № 0121U109476 «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води» (2021-2023), керівник проєкту – доцент Тетяна ТАТАРЧУК.

Доступ до навчальних посібників можна отримати в лабораторії Навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій за адресою: ауд. 112, вул. Галицька, 201Д, м. Івано-Франківськ, 76008, попередньо узгодивши час через e-mail: chemcenter@pnu.edu.ua.