Працівники Центру отримали патент на корисну модель!

5 квітня 2023 року в Державному реєстрі України корисних моделей зареєстровано патент № 152724 «СПОСІБ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО КАТАЛІЗАТОРА ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВОДИ». Винахідниками стали директорка Центру Тетяна ТАТАРЧУК, провідний фахівець Центру, аспірант ІІ року навчання Назарій ДАНИЛЮК та професор кафедри хімії Олександр ШИЙЧУК.

Представлена корисна модель відноситься до методів дезінфекції води і може бути використана для очищення води побутового і господарського призначення. Описаний спосіб отримання гранульованого каталізатора розкладу пероксиду водню полягає в тому, що порошкоподібний гематит пресують в гранули, спікають при температурі 900-1000 °C протягом 6 годин, подрібнюють, відділяють фракцію з розмірами від 1 до 3 мм і повторно спікають при температурі 1100-1200 °C протягом 6 годин.

Експериментальні дані отримані в рамках виконання наукового проекту Міністерства освіти і науки України № 0121U109476 «Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води» (2021-2023), керівник проєкту – доцент Тетяна ТАТАРЧУК.

Патент № 152724 на корисну модель «Спосіб отримання гранульованого каталізатора для дезінфекції води» 05.04.2023 року.