Магістерська робота провідної фахівчині Центру Іванни Лапчук – найкраща в ПНУ!

Провідна фахівчиня Центру, аспірантка кафедри хімії Іванна ЛАПЧУК стала стипендіаткою Фундації Лозинських! Її магістерська робота визнана найкращою за результатами оцінювання університетської конкурсної комісії в рамках стипендійної програми від Фундації Лозинських (США). Серед випускників-магістрів різних факультетів/інститутів Прикарпатського університету Іванна ЛАПЧУК отримала найбільшу кількість балів і здобула винагороду від Фундації Лозинських (США) у розмірі 1000 доларів США.

У своїй магістерській роботі «Антибактеріальна активність залізооксидних матеріалів» Іванна ЛАПЧУК описала ефективний спосіб очищення та дезінфекції води за допомогою протічного реактора з нерухомим шаром, заповненого гематитом як гетерогенним каталізатором Фентона. В рамках виконання магістерського дослідження Іванна ЛАПЧУК під керівництвом наукового керівника доцентки кафедри хімії Тетяни ТАТАРЧУК було виготовлено гранульований гематитовий каталізатор. Отриманий каталізатор було досліджено для розкладу пероксиду водню, інактивації бактерій кишкової палички (E. сoli) та деградації антибіотика окситетрацикліну у водному середовищі. Проаналізовано стабільність каталізатора за допомогою Х-променевого дифракційного аналізу, Месбауерівської спектроскопії, СЕМ та ЕДС. В результаті, реактор продемонстрував високий відсоток видалення антибіотика окситетрацикліну із забрудненої води (до 70 %). Досягнуто 100 % інактивації бактерій кишкової палички при 103 КУО/л. Ці результати свідчать про те, що створений реактор є новим ефективним способом дезінфекції та очистки забрудненої води в екстремальних умовах, зокрема в зоні бойових дій.

Крім того, результати магістерської роботи висвітлено у 13 публікаціях, з них 6 – це наукові статті, що індексуються у наукометричних базах SCOPUS та WoS. Результати апробовані на міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. Варто зазначити, що Іванна ЛАПЧУК має h-index (Scopus) = 4 (88 цитувань) та h-index (Google Scholar) = 5 (103 цитування).

Пригадаймо, що Іванна ЛАПЧУК також була стипендіаткою Фонду Інституту Східноєвропейських Досліджень (2021 р.) та стипендіаткою Благодійного фонду «Повір у себе» (2021 р.).

Бажаємо ще більших перемог та невпинного руху вперед!